+ Bổ sung / thay đổi quảng cáo, kích thước hình ảnh 1200 pixcel x 500 pixcel)

Máy ảnh số

Mẹo sử dụng máy ảnh Canon Powershot.

Mẹo sử dụng máy ảnh Canon Powershot.

Kỹ thuật dùng đèn Flash ?

Kỹ thuật dùng đèn Flash ?

Kính lọc cho máy ảnh số có tác dụng gì ?

Kính lọc cho máy ảnh số có tác dụng gì ?

Cách lựa chọn máy ảnh số phù hợp với nhu cầu sử dụng ?

Cách lựa chọn máy ảnh số phù hợp với nhu cầu sử dụng ?

Các thuật ngữ thường dùng với máy ảnh số ?

Các thuật ngữ thường dùng với máy ảnh số ?

Kỹ năng cơ bản khi chụp ảnh ?

Kỹ năng cơ bản khi chụp ảnh ?

Làm thế nào để kiểm soát được độ sắc nét khi chụp ảnh bằng máy ảnh số ?

Làm thế nào để kiểm soát được độ sắc nét khi chụp ảnh bằng máy ảnh số ?

Kiểm soát mức độ sáng tối khi chụp ảnh như thế nào ?

Kiểm soát mức độ sáng tối khi chụp ảnh như thế nào ?

Ánh sáng & Màu sắc trong nhiếp ảnh là gì ?

Ánh sáng & Màu sắc trong nhiếp ảnh là gì ?

Ảnh số là gì ?

Ảnh số là gì ?

6 yếu tố căn bản trong bố cục ảnh ?

6 yếu tố căn bản trong bố cục ảnh ?

Máy ảnh số

Mẹo sử dụng máy ảnh Canon Powershot.
Kỹ thuật dùng đèn Flash ?
Kính lọc cho máy ảnh số có tác dụng gì ?
Cách lựa chọn máy ảnh số phù hợp với nhu cầu sử dụng ?
Các thuật ngữ thường dùng với máy ảnh số ?
Kỹ năng cơ bản khi chụp ảnh ?
Làm thế nào để kiểm soát được độ sắc nét khi chụp ảnh bằng máy ảnh số ?
Kiểm soát mức độ sáng tối khi chụp ảnh như thế nào ?
Ánh sáng & Màu sắc trong nhiếp ảnh là gì ?
Ảnh số là gì ?
6 yếu tố căn bản trong bố cục ảnh ?