Đơn vị tính là 1 triệu, nhập dấu chấm để cách phần thập phân

Ziba

img
2,541,000 đ
img
3,465,000 đ
img
4,620,000 đ
img
4,620,000 đ
img
7,161,000 đ
img
8,085,000 đ
img
9,702,000 đ