Đơn vị tính là 1 triệu, nhập dấu chấm để cách phần thập phân

LBA

img
20% OFF
3,900,000 đ
img
14% OFF
6,400,000 đ