Đơn vị tính là 1 triệu, nhập dấu chấm để cách phần thập phân

GBC

img

GBC-SC032

XL/XXL/S
1,617,000 đ
img

GBC-SC070

XL/XXL/S
2,310,000 đ
img

GBC-SC080S

XL/XXL/S
3,465,000 đ
img

GBC-950S

XL/XXL/S
7,392,000 đ