Đơn vị tính là 1 triệu, nhập dấu chấm để cách phần thập phân

Dino

img
8% OFF
4,800,000 đ
img
8% OFF
4,850,000 đ
img

Dino Plus

XL/XXL/S
7,200,000 đ
img

Dino SuperStar

XL/XXL/S
3,465,000 đ